Torsk

Previous
Torsk[1]

Torsk er det viktigste fiskeslaget for Tobø Fisk AS.  Årlig landes det rundt 3.000 tonn torsk ved vårt anlegg, der  90% landes i hovedsesongen som strekker seg fra januar til mai.  Fisken som leveres er fanget med redskapstypene snurrvadtrål, line og juksa.  Dette er redskapstyper som ivaretar fiskekvaliteten på en god måte og som gir grunnlag for foredlede filètprodukter av beste kvalitet. 

Fra januar fanges torsken vanligvis med line, dette er en redskapstype som gir best kvalitet på fisken da denne blir inndividuelt behandlet.  Snurrevadfisket starter vanligvis i februar, da er lysforholdene blitt akseptabel.  Etter påske er innslaget av juksabåter økende og dette vedvarer til ut i mai.

De fleste båter fanger sine torskekvoter i løpet av våren.  Når faste båtkvoter er tatt kan fiskerne delta i bifangstfiske, som innebærer at ved fangst av hyse og sei så kan en definert prosentandel være torsk.  Dette fiske har til hensikt å holde aktivitet på kysten utenom hovedsesongene.

Hovedproduktet vårt er fersk torskeloin, dette er selve indrefileten på fisken. Loin sorteres og pakkes på ulike størrelser og varierer fra 200 gram til 600 gram+. I tillegg produserer vi også ferske torskehaler, om ønskelig har vi mulighet for å pakke hel filet. 

Hel fisk pakkes fersk iset og sorteres på størrelsene 2-3, 3-4, 4-6 og 6+. Med og uten hode.