Hyse

hyse

Hyse er mer eller mindre blitt en helårs aktivitet med unntak av mars/april og frem til 17.mai.  Fra mai og ut året har vi i de seneste år en god tilgang av linefanget hyse. Hyse er en god matfisk og brukes gjerne i fiskefarse med bl.a. torsk.