Aktiviteter


Det er god aktivitet om dagen, masse flott fisk. De første fremmedjuksa båtene er på plass, og flere er i vente. Den flotteste stortorsken pakkes det skrei av.