Velkommen til Tobø Fisk

Tobø Fisk er en fiskeindustribedrift som i hovedsak produserer filetprodukter av hvitfisk som torsk, hyse og sei. Hovedproduktet vårt er ferskloins som er selve indrefileten i fisken.

Vi produserer også en del fersk, iset torsk, og da i hovedsak blankpakket.

Vårt produksjonsanlegg ligger i Havøysund som er et lite idyllisk fiskevær som ligger på 71 grader nord.

Tobø Fisk sitt anlegg har en unik plassering med kort vei til fiskefeltet i rene arktiske farvann. 

 DSF0568